PMS Vietnam

1023/5 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh