ABOUT US

PMS Vietnam được thành lập năm nhằm cung cấp cho ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản Việt Nam và Đông Nam Á các thiết bị chất lượng cao, chuyên môn, kinh nghiệm cùng với một loạt sản phẩm đa dạng và dịch vụ tự động hoá liên tục đáng tin cậy. Nhóm kinh doanh của chúng tôi đã phát triển các hệ thống nuôi trồng thủy sản thương mại, xử lý nước thải, chế biến cá phù hợp với nhu cầu của các cơ sở nuôi trồng vànhà máy chế biến. Hệ thống thiết bị tự động hoá với chất lượng cao của chúng tôi sẽ nâng cao hiệu suất công việc, cho phép canh tác và chế biến với chi phí tối ưuvà vận hành dễ dàng.