Pescasight

Liên hệ báo giá

Thiết bị đếm cá Pescasight 15
Sử dụng cho loại cá có kích thước từ 0,2 – 50g
Thiết bị được thiết kế để được đặt ở đầu ra của hệ thống phân loại, từ đó tập trung hóa thiết bị và giảm thời gian lắp đặt.
Hệ thống này sẽ giúp cắt giảm công đoạn đếm thủ công ở cuối các đường ống.

Nguyên tắc hoạt động:
Hoạt động dựa trên cảm ứng ánh sáng từ đèn LED, sẽ đếm từng hoạt động của vật thể đi qua đèn LED từng vật một để đưa ra con số chính xác nhất.