Giải Pháp Tiếp Nhận – Xử lí Sọt Tự Động

Liên hệ báo giá

Việc tự động hóa tải và vận chuyển gia cầm sống trong khu vực tiếp nhận mang lại hiệu quả tổng thể cho quá trình xử lý gia cầm sống. Hơn nữa, phúc lợi động vật thu được khi xử lý nhẹ nhàng trong thùng sẽ sớm tạo ra ít khuyết tật hơn trên thịt và do đó có nhiều loại A hơn và lợi nhuận cao hơn.

Hệ thống Xử lý Lồng của chúng tôi đảm bảo quản lý “nhập trước xuất trước” có kiểm soát đối với gia cầm sống trên hệ thống tiếp nhận và luồng chim liên tục đến nhân viên cùm. Điều này một lần nữa cho phép cải thiện việc sử dụng dây chuyền giết mổ và năng suất của nhà máy.

 

Các lợi ích chính:

  • Tiết kiệm lao động
  • Xử lý gia cầm sống nhẹ nhàng
  • Cải thiện việc sử dụng đường truyền
  • Xử lý nội tuyến và rửa thùng
  • Chi phí thay thế thùng thấp do xử lý thùng nhẹ nhàng

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải Pháp Tiếp Nhận – Xử lí Sọt Tự Động”