THIẾT BỊ LẠNG DA SÂU FDS 3000-2

Liên hệ báo giá

  • Công suất cao – lên đến 140 philê / phút
  • Linh hoạt trên các loài khác nhau
  • Hoạt động tốt trên phi lê có độ dày không đồng đều
  • Phục hồi thịt sẫm màu
  • Ít đốm da
  • Điều chỉnh vô cấp độ sâu cắt
  • Dễ bảo trì

Ứng dụng máy và các tính năng:

FDS 3000-2 là máy lạng da được cải tiến để lạng phi lê cá có độ dày không đồng đều để tách rời thịt đỏ.

  • Máy lột da Trio FDS được công nhận là thiết bị TỐT NHẤT dung để lạng da sâu, lạng da philê mềm, philê qua xả đông và philê cá khác (vì nhiều lí do rất khó để lạng da)