Dây chuyền Phân Loại

Liên hệ báo giá

Phân Loại Trọng Lượng

  • Công nghệ phân laoij trọng lượng cung cấp trọng lượng chính xác của từng con gia cầm ở tốc độ xử lý cao.
  • Trọng lượng cá thể của từng con góp phần xác định quá trình chế biến tiếp theo tối ưu của mỗi con.
  • Bằng cách đặt Cân chuyển trước khi gia cầm vào khu vực làm lạnh, phân bố trọng lượng của gia cầm cần xử lý thêm sẽ được xác định trong thời điểm thích hợp để điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dây chuyền Phân Loại”