Thiết bị phát hiện Khuyết tật

Liên hệ báo giá

Hệ Thống Phát Hiện Khuyết Tật

ClassifEYE® là một hệ thống kiểm tra chất lượng tự động, được thiết kế để phân loại toàn bộ gia cầm. Hệ thống thị lực chỉ định các loại khuyết tật và xác định cấp chất lượng. Việc phát hiện cấp độ được sử dụng để tối ưu hóa các quy trình ngược dòng, sử dụng toàn bộ gia cầm và cuối cùng là tăng lợi nhuận.

  • Tự động hóa việc phát hiện điểm và giảm chi phí lao động
  • Tối ưu hóa việc sử dụng từng loài gia cầm để tăng lợi nhuận
  • Tăng năng suất và điểm số thông qua các chỉnh sửa xử lý liên tục
  • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng bằng cách cung cấp chất lượng sản phẩm mong đợi
  • Có được số liệu thống kê nhất quán về các đặc điểm của bầy

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết bị phát hiện Khuyết tật”