Hệ thống quản trị sản xuất PMS Softs

Liên hệ báo giá

PMSoft – Giải pháp cho nhà máy chế biến Thủy sản

Hiện trạng nhà máy hiện nay:

  • Dữ liệu thống kê trong nhà máy không được thông suốt, sai lệch và chậm trễ
  • Hạn chế khả năng ra quyết định trong việc giám sát sản xuất và phân bổ nhân lực do không nắm bắt được số liệu tức thời và liên tục;
  • Khâu nhập liệu, thống kê bị ảnh hưởng trực tiếp bởi yếu tố con người, dễ xảy ra tiêu cực trong nhà máy (NV thống kê ghi khống, nhầm, xót, hay ghi nhận kết quả của CN này cho CN khác)
  • Khó tuyển dụng thống kê , cần thời gian đào tạo chuyên môn mới thuần thục

PMS SOFTS GIÚP GÌ CHO BẠN? 

Đơn giản hoárút ngắn 90% thời gian khâu thống kê, tính lương
Cắt giảm 75% chi phí thống kê, tính lương.
•Hạn chế tối đa tiêu cực do nhập liệu thủ công
•Thông tin, dữ liệu cân trực tuyến thông suốt, chính xác, chi tiết  trên từng rổ/từng công nhân
•Quản lí và kiểm tra số liệu tức thời, không phải chờ đến cuối ngày
•Hoà vốn nhanh, tối ưu hiệu quả đầu tư  

 


HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRỰC TIẾP QUA
MOBILE APP/ WEB APP 
  • Xem trực tiếp dữ liệu đầu vào/ đầu ra
  • Xem định mức từng khâu
  • Giảm thiểu tình trạng tồn đọng từng khâu, tăng năng suất toàn nhà máy
  • Dễ dàng cho nhà lãnh đạo đưa ra quyết định

Biểu đồ: Lượng nguyên liệu đang sản xuất